שנה א'

סמסטר א'

     סמסטר ב'

         קורסים שנתיים

             שנה ב'

             סמסטר א'

                 סמסטר ב'

                     קורסים שנתיים

                         שנה ג'

                         סמסטר א'

                             סמסטר ב'

                                     תוצרים עיקריים שיפותחו במהלך התואר

                                     *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים